Januártól ezek az ellátások emelkednek!Az öregségi nyugdíj – ideértve a nők kedvezményes nyugdíját is -, a hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj) és az alábbi ellátások összege 2017. január 1-től 0,9 százalékkal nő.

Az emelésre:
- a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban,
- a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában,
- a korhatár előtti ellátásban,
- a szolgálati járandóságban,
- az átmeneti bányászjáradékban,
- a balettművészeti életjáradékban,
- a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban,
- a baleseti járadékban,
- a bányászok egészségkárosodási járadékában,
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
- a polgármesterek közszolgálati járadékában,
- a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, valamint a honvédek jogállásáról, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvények szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
és a fogyatékossági támogatásban részesülők is jogosultak, ha ellátásukat 2017. január 1-je előtti időponttól állapították meg, illetve folyósították.

Emellett 0,9 százalékkal emelik azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket (kárpótlás címén folyósított kiegészítés) is, amelyeknek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli (Nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, politikai rehabilitációs nyugdíj, 56-osok nemzeti helytállásáért adott pótlék.)

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult lesz!

Az emelés – aminek a mértéke megegyezik a 2017-re tervezett inflációval – összességében 2,6 - 2,7 millió embert érint.
A 2017. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben fogják folyósítani. Az eddigi rendeletek alapján, ha valakinek egyidejűleg több, kötelező emelésre jogosított ellátást is folyósítottak, az ellátásokat külön-külön kellett emelni.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2017. januárjában minden érintettet levélben értesít
- a 2016-ban folyósított ellátások összegéről,
- a 2017. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban,
- arról, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás. ha van ilyen.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodik, az érintetteknek erre irányuló kérelmet már nem kell benyújtaniuk.